Fundația Inimă de Copil din Galați va implementa, în următoarele șase luni, proiectul “Privește-mă cu Inima!”, finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Integrarea copiilor cu dizabilități în educația de masă în România reprezintă una dintre problemele majore cu care ne confruntăm De foarte multe ori această categorie vulnerabilă este supusă discriminării. Copilul cu astfel de probleme, întâmpină dificultăți majore la nivel de integrare școlară și socială. Dificultățile întâmpinate de copii, părinți sau cadre didactice au fost sesizate constant de personalul Centrului de Recuperare al Fundației Inimă de copil în cei 9 ani de existență ai centrului.
Prin proiectul „Privește-mă cu Inima”, Fundația Inimă de Copil urmărește promovarea un stil de viață sănătos cu implicarea unui grup de 25 de copii cu CES împreună cu comunitățile școlare din care aceștia fac parte. Un număr de aproximativ 500 copii din 25 de clase din școli sau grădinițe, din jud. Galați și din județele învecinate, 25 cadre didactice și 25 părinți vor fi implicați în activități educaționale și de informare. 
Toate activitățile desfășurate vor avea ca scop creșterea capacității de emaptie și conștientizare la nivelul comunității a nevoilor și drepturilor copiilor cu CES. În următoarele șase luni, specialiștii Centrului de Recuperare Inimă de Copil vor merge în școli și vor desfășura sesiuni de informare și activități interactive care să crească calitatea vieții locuitorilor din comunități urbane și rurale prin impactul pozitiv adus în domeniul viață sănătoasă pentru copii cu CES. 

Despre Programul „În stare de bine

Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România 

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil  și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.

Sari la conținut