Fundația Inimă de Copil cere factorilor de decizie, Guvern și Parlament, să respingă actuala formă a modificărilor legislative care ar permite redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit și către școli. Principala consecință a acestei modificări ar fi, din punctul nostru de vedere, faptul că propunerea, în forma sa actuală, va conduce la adâncirea decalajelor care deja există între copiii din medii defavorizate și restul copiilor.

Fundația Inimă de Copil își exprimă îngrijorarea că includerea școlilor pe lista entităților care ar putea beneficia de redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit va duce la crearea de noi inechități educaționale pentru copiii din zona rurală. Este evident că sumele cele mai mari le vor atrage școlile din orașele mari, unde părinții au salarii mai mari. Asta în vreme ce școlile din mediul rural, frecventate de copii ai căror părinți lucrează cu ziua sau trăiesc din ajutoare sociale, nu vor avea practic niciun beneficiu financiar. Mai mult, această modificare legislativă va duce la scăderea veniturilor pentru organizațiile nonguvernamentale care derulează programe dedicate, menite să mai estompeze din decalajele deja existente între zonele rurale și cele urbane. Transpusă într-un limbaj direct, această modificare legislativă va face ca bogații să devină mai bogați, în vreme ce săracii să devină mai săraci.

Anna Burtea, director Fundația Inimă de Copil: „Și așa copiii din zonele rurale primesc mult mai puține șanse. Dacă aceste modificări devin lege, inechitatea va fi și mai mare. Școlile care beneficiază și acum deja de sume consistente prin primirea de sponsorizări și redirecționarea 3,5% prin asociațiile de părinți, vor avea bani mai mulți, în vreme ce școlile din zone defavorizate nu numai că nu vor primi nimic în plus, ci vor beneficia de mai puțin sprijin din partea noastră, a organizațiilor nonguvernamentale. Avem nevoie de inițiative legislative care să ofere șanse în plus numărului mare de copii aflați în mediul rural, în zone defavorizate, nu de unele care să producă efecte inverse. Prin programele educaționale pe care le derulăm lucrăm direct cu acești copii știm cât de mari sunt acest decalaje. Nu avem nevoie de inițiative care să mărească aceste decalaje. Eliminarea recentă a burselor pentru transportul copiilor a fost deja o decizie care va avea consecințe negative masive. Modificarea mecanismului 3,5% fără o analiză atentă are același efect”.

O decizie care creează un nonsen

De asemenea, un alt aspect demn de remarcat este că includerea școlilor pe lista beneficiarilor procentului de 3,5 din impozitul pe venit creează un nonsens pentru că școlile deja sunt în gestiunea financiară a autorităților publice. Practic, prin completarea unui formular de redirecționare a 3,5% din venit către o școală, un contribuabil ar decide ca banii săi să nu meargă la bugetul statului, ci să completeze… bugetul statului. În acest fel, oricum întregul mecanism de redirecționare a fondurilor ar pierde chiar principalul obiectiv pentru care a fost creat.

Ne exprimăm convingerea că, dacă statul își dorește să sprijine mai mult educația, lucru pe care ni-l dorim cu toții, are la îndemână mijloacele necesare să o facă. Noi ne punem la dispoziția factorilor de decizie pentru a identifica împreună cele mai bune căi de sprijinire a educației și pentru a dezvolta  soluții care să elimine inegalitatea de șanse.

Fundația Inimă de Copil se raliază, așadar, opiniei exprimate de mai multe organizații nonguvernamentale din țară și trage un semnal de alarmă cu privire la consecințele pe care le-ar putea avea o astfel de decizie.

Sari la conținut