A+ A A-

Finanțare Proiect Centrul de recuperare și reabilitare

 

 

În perioada 20.08.2018 – 15.11.2018 Fundația Inimă de Copil derulează proiectul “Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități” finanțat de Consiliul Județean Galați, în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului Galați-Consiliul Județean Galați, pentru activități non-profit de interes județean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Serviciile sociale de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități care se adreseaza şi copiilor de vârstă mică și foarte mică, destinat copiilor 0 - 12 ani, au misiunea de a asigura cât mai de timpuriu procesul de recuperare şi reabilitare pentru o integrare ulterioară socială de succes.

Centrul de recuperare şi reabilitare este singurul centru din Judeţul Galaţi în care se acordă inclusiv servicii de intervenţie timpurie pentru copii cu dizabilități de vârstă 0 – 3 ani, are o colaborare strânsă cu medici și cadre didactice, acordă și servicii sociale pentru beneficiari nu doar din municipiul Galați ci și din alte localităţi ale judetului pentru care accesul la servicii de recuperare este de cele mai multe ori dificil. Stimularea participării la recuperare a acestor copii este asigurată și prin susținerea părinților cu venituri mici prin acoperirea totală/parțială a cheltuielilor de transport. Toți beneficiază de terapie cognitiv-comportamentală, recuperare psihopedagogică, terapie ocupatională, logopedie, kinetoterapie,  activitati de socializare.

Aceast tip de servicii va crește şansele de recuperare și integrare pentru peste 20 de copii lunar, previne abandonului copiilor in instituţii și crește calitatea vieţii copiilor cu dizabilităţi, integrarea lor în medii educative şi prevenirea procesului de marginalizare socială, fiecare copil fiind abordat în funcţie de particularităţile şi nevoile specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 73.800 lei, inclusiv TVA, din care v aloarea finanțării acordate de Autoritatea Finanțatoare este de 66.300lei.

Amount: 

© 2016 - Fundatia Inima de Copil | Powered by OMP.